هوپو عضوی از گروه شانا در حوزه زیبایی است

با توجه به شعار اصلی تیم شانـا “حال خوب برای همـه” دریافتیـم که از نظـر روان شناختـی، انسـان ها با داشتـن زیبايـی، احساسی متفاوت از رضایتمندی و حال خوب را تجربه می کننـد. مو از اصلی تریـن عناصـر زیبایـی است، تاثیـر مو بر سلامت روان فردی، سلامت خانواده و روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

اعتبار نامه هوپو
سرتیفیکیت هوپو
سرتیفیکیت شانا
سرتیفیکیت هوپو و شانا

تیم هوپو

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

شهریار شهیر

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مدیر تولید

حسام قوامی راد

مدیر فروش

مدیر توسعه کسب و کار و بازاریابی

پویا نجمی

مدیر توسعه کسب و کار و بازاریابی

مدیر برندینگ

الناز خراسان زاد

مدیر برندینگ

مدیر اقتصادی

اشکان کربلایی فر

مدیر اقتصادی

مدیر استراتژی و ریسک

حمید رضا کاوه

مدیر استراتژی و ریسک

مدیر زنجیره تامین

مهدی سولقانی

مدیر زنجیره تامین

مدیر IT

سید محمد مهدی محمدیان

مدیر IT

مدیر دیجیتال مارکتینگ

نگین روا

مدیر دیجیتال مارکتینگ