تفاوت های پروتز مو با کلاه گیس چیست ؟

شاید در برخورد اول تصور کنید پروتز مو همان کلاه گیس است اما اینطور نیست ! پروتز مو تفاوت های زیادی با کلاه گیس دارد و همین موضوع باعث شده تا در ظاهر نیز تفاوت های بسیاری بین پروتز مو و کلاه گیس باشد.