کرونا در هوپو جایی ندارد

دریافت خدمات از هوپو در شرایط کوید-19

اطلاعات بیشتر
آکادمی هوپو

هوپوآکادمی

آکادمی هوپو، اولین و بزرگترین مرکز برگزارکننده دوره‌ها، سمینارها و همایش‌های تخصصی دارای مجوز صلاحیت آموزش کارکنان دولت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری