هوپو 452 بوتیک لوگو

هوپو 452 بوتیک

هوپو 452b بوتیکی متفاوت از فضای این جهان که از کپلر 452b الهام گرفته است. همچنین شامل بیزنس روم در یک فضای هنری است که شامل فروشگاه هایی با فعالیت های خاص نیز می‌باشد.

وبسایت و شبکه اجتماعی